Online-markkinoinnin webinaari tulevaisuuden yrittäjille

Rocket Internet on yksi maailman suurimmista internet-yritysten inkubaattoreista, joka on luonut yli 100 markkinoita johtavaa yritystä työllistäen yli 20 000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Rocket Internetin menestys perustuu kansainväliseen motivoituneiden nuorten yrittäjien tiimiin sekä ensiluokkaiseen online-markkinoinnin tietouteen. Rocketin tavoitteena on luoda maailmanlaajuisesti menestyviä yrityksiä. Saavuttaakseen tämän tavoitteen, Rocket Internet haluaa löytää tulevaisuuden yrittäjiä ja kehittää alusta asti menestyksekkääseen yrittäjyyteen tarvittavia taitoja.

Tämän tavoitteen saattelemana haluamme esitellä Rocket Internetin ensimmäisen kansainvälisen ”Online-markkinoinnin webinaarin tulevaisuuden yrittäjille”. Jotta webinaari olisi opiskelijoille mahdollisimman mielenkiintoinen ja tarjoaisi oleellista, tosielämään perustuvaa kokemusperäistä tietoa, webinaari toteutetaan yhdessä Rocket Internetin uuden (perustettu syksynä 2012) ja kansainvälisen (läsnä jo 12 maassa) startup-yrityksen CupoNationin kanssa, joka on yksi kasvavien kansainvälisten alennuskoodimarkkinoiden johtavista toimijoista.

Webinaari tulevaisuuden yrittäjille:

Webinaarin tarkoituksena on jakaa Rocket Internetin arvokasta tietoa ja kokemusta menestyvän startup-yrityksen perustamisesta käyttäen CupoNationia case-esimerkkinä. Webinaari koostuu kahdesta 2 tunnin mittaisesta interaktiivisesta luennosta, jotka pitävät Rocket Internet-yritysten johtajat tukenaan eri alojen asiantuntijat. Englanniksi pidettävän webinaarin aikana käsitellään seuraavat aiheet:

  1. Lessons learned from building international start-ups (Dr. Andreas Fruth)
   (21.11.2013, klo 14.00)
   Tämä luento keskittyy oman yrityksen menestyksekkääseen lanseerausprosessiin. Dr. Fruth kertoo muun muassa miten luodaan optimoitu liiketoimintamalli, saadaan mukaan oikea tiimi, miten valikoidaan oikeat markkinat, jonne liiketoimintaa lähdetään tekemään, miten liiketoiminta konseptualisoidaan sekä miten varsinaista lanseerausprosessia hallitaan.

  1. Rights and Wrongs of the Online Marketing World (Dr. Andreas Fruth)
   (28.11.2013, klo 14.00)
   Oikeiden markkinoinnin kanavien ymmärtäminen ja perusteellinen raportointijärjestelmä ovat jokaisen internet-startupin perusta. Dr. Fruth kertoo eri online-markkinoinnin kanavista hakukonemarkkinointi ja affiliate-markkinointi mukaan lukien. Lisäksi luennon aikana tarkastellaan syvällisesti yrityksen suorituskyvynmittareita ja business intelligence-raportointia sekä niiden vaikutusta liiketoimintaan.

 1. Oikeaan yritystapaukseen perustuva case-kilpailu – ”Alennuskoodi-haaste”
  Kaikki halukkaat opiskelijat saavat mahdollisuuden työstää mielenkiintoista case-tehtävää ”Alennuskoodi-haaste”, joka keskittyy Rocket Internetin startup-yritykseen CupoNation. Kilpailu toteutetaan yhtäaikaisesti 12 maassa kahden viikon ajanjaksolla. Tarkemmat tiedot case-kilpailusta tullaan julkaisemaan toisen webinaari-luennon jälkeen. Parhaat case-ratkaisut toimittaneet opiskelijat pääsevät haastatteluun, jonka tuloksena heidän on mahdollista saada mielenkiintoinen harjoittelupaikka joko online- markkinoinnin tai liiketoiminnan kehittämisen saralla CupoNationissa tai Rocket Internetillä. Koko case-kilpailun voittaja saa valita palkinnokseen joko 3 kuukauden pituisen työharjoittelun Münchenissä, Saksassa (sisältäen majoituksen) tai MacBook Pron. Työharjoittelu nopeasti kasvavassa startupissa on loistava mahdollisuus oppia syvällisemmin webinaarissa käsitellyistä teemoista käytännössä sekä kerryttää arvokasta kansainvälistä työkokemusta.

Jokaisen webinaari-luennon jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä internet-yrityksen perustamisesta.

Kaikki webinaari-luennot koostuvat yhdistelmästä teoriatietoa, työkaluja ja menetelmiä, esimerkkejä ja kokemuksia Rocket Internetin kansainvälisistä toimista. Monia aiheita, mukaan lukien Rocket Internetin sisäisiä menetelmiä, käsitellään eksklusiivisesti tässä webinaarissa. Osallistujat saavat ainutlaatuista kokemusperäistä tietoa ja kattavan käsityksen digitaalisesta markkinoinnista internet-yrityksessä sekä digitaalisen markkinoinnin keskeisistä haasteista sekä mahdollisuuksista. Webinaariin osallistumisen jälkeen sinulla on mahdollisuus haastaa tietosi ja taitosi Alennuskoodi-haaste-casekilpailussa.

Kaikki webinaariin liittyvät kysymykset voi osoittaa elina.timonen@cuponation.com

Kuinka osallistua:

 1. Ilmoittaudu webinaariin lähettämällä tietosi alla olevalla lomakkeella
 2. Saat sähköpostiisi vahvistusviestin, joka sisältää tarkemmat tiedot osallistumiseen

Vaatimukset:

 • Osallistuaksesi webinaariin tarvitset rauhallisen ympäristön, oman koneen ja internetyhteyden.

Online Marketing Webinar for aspiring entrepreneurs

Rocket Internet is one of the world’s largest internet incubators with over 100 market leading companies in its portfolio, employing more than 20 000 people worldwide. Our success is based on an international team of highly motivated young entrepreneurs combined with the central intelligence for key knowledge within the online industry – (Online) Marketing excellence. Rocket’s mission is to create great companies worldwide. To achieve this goal, we want not only to attract, but also develop talent with the skills needed to be successful early on. It is never too early to start your entrepreneurial career!

Guided by this philosophy, we are hereby introducing the first international Rocket Internet “Online Marketing Webinar for aspiring entrepreneurs”. For achieving a high relevancy and providing 100% real-life, hands-on knowledge and insights, the webinar is conducted together with our young (founded autumn 2012) and multinational (12 countries and growing) portfolio venture CupoNation which is one of the leading actors on the rapidly expanding international couponing market.

The Webinar for aspiring entrepreneurs

Through this series of webinars, we would like to share our knowledge and knowhow on building a successful startup based on the case study of CupoNation. The webinar will consist of two 2-hour sessions held by Managing Directors of Rocket Internet companies supported by functional experts. The following topics will be covered during the webinar:

  1. Lessons learned from building international startups (Dr. Andreas Fruth)
   (21.11.2013, 14:00)
   This session will focus on the process involved in launching your own venture successfully. Amongst other things, Dr. Fruth will cast light on establishing an optimized business model, getting the right team on board, careful selection of market, conceptualization of business and managing the actual roll out process.

  1. Rights and Wrongs of the Online Marketing World (Dr. Andreas Fruth)
   (28.11.2013, 14:00)
   Understanding the marketing channels and having a sound reporting system are the key pillars to any online start-up. Dr. Fruth will explain Online Marketing channels including search engine marketing and affiliate marketing. Furthermore, key performance indicators and business intelligence reporting would be explicitly discussed to understand their impact on your business.

 1. Real life case study for students – “Alennuskoodi-haaste”
  All interested students will get the opportunity to work closely on an exciting case study on one of our ventures, CupoNation : “Alennuskoodi-haaste”. The contest will run for two weeks in over 12 countries spread over 3 continents. Details of the contest will be published after the second webinar session. The best participants from every country will be awarded an interview and will be considered for an Online Marketing or Business Development position at CupoNation or Rocket Internet. One overall winner can choose between a three-month internship in Munich with included accommodation or a MacBook Pro.

After every session there will be time for your inquires and questions concerning building up an online company.

All sessions will cover a mix of theory, tools and methods, examples and experiences from our international activities. Many of the topics discussed are exclusive and Rocket Internet's internal praxis. Participants will get a profound understanding of Online Marketing for web businesses, key challenges and opportunities. After the webinar you will get the opportunity to put your skills to the test in our contest: "Alennuskoodi-haaste"

If you have any questions regarding the webinar please contact: elina.timonen@cuponation.com

How to sign up:

 1. Sign up by submitting your information in the form beneath.
 2. You will receive an e-mail with all the necessary information to participate.

Requirements :

 • Computer and internet connection.

Lessons learned from building international start-ups


Rights and Wrongs of the Online Marketing World